Klagenemnda

Alle utdanningsinstitusjoner under lov om universiteter og høgskoler er pålagt å opprette en egen klagenemnd, jf. uhl § 5-1. Klagenemnda behandler saker som fusk, plagiat, formelle feil ved eksamen og andre enkeltvedtak som angår studenten.

Periode på vervet 1. juli 2022 til 30. juni 2023.  

Klagenemnda søker etter: 

- En vararepresentant

Vervet honoreres etter møtedeltagelse. 

Søknadsfrist er søndag 29. mai klokken 23:59.

Fyll inn Google-skjema her: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScA3yIvJzjQajOfpSwRDfEEGzYTRrXPwC1pte_neLBPYFAL2A/viewform?usp=sf_link