Likestilling-, mangfold- og integreringsutvalget

Interesserer du deg for hva som skal til for å skape et trygt og godt studiemiljø? Da bør du stille til LMI!

01.02.202120:41 Emilie Johansen

Likestilling-, mangfold- og integreringsutvalget oppnevnes av rektor og er et rådgivende organ for universitetets ledelse i alle saker som angår likestilling, mangfold og inkludering. Utvalget skal være en ressurs for å fremme arbeidet med likestilling, mangfold og integrering på en god og helhetlig måte i institusjonen. Utvalgets formål er å fremme reell likestilling ved Nord universitet uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsevne, religion, livssyn, alder og seksuell orientering.

Interesserer du deg for hva som skal til for å jobbe for likestilling-, mangfold- og integreringsutvalg? Søk på dette utvalget!

 

Vervet er honorert.

 

På valg:

1 vararepresentant

Fristen for å søke er tirsdag 26. oktober

, click to open in lightbox