Læringsmiljøutvalget

Interesserer du deg for hva som skal til for å skape et godt læringsmiljø? Da bør du stille til LMU!

01.02.202120:41 Emilie Johansen

Læringsmiljøutvalget jobber for å sikre studentenes læringsmiljø.

 

Læringsmiljøutvalget er et rådgivende utvalg ovenfor styret til Nord universitet med ansvar for saker som omhandler læringsmiljø. Læringsmiljø omhandler alt fra universell utforming til bruk av digitale midler i utdanningen.

 

Interesserer du deg for hva som skal til for å skape et godt læringsmiljø? Søk på dette utvalget!

 

Vervet er honorert.

 

På valg:

5 faste studentrepresentanter

5 vararepresentanter

 

Frist for å vurderes av valgkomiteen er 28. mars klokken 23:59.

Du stiller ved å svare på dette skjemaet: https://forms.gle/qMWuV4cnHiMtKHwL8

 

Spørsmål knyttet til verv kan rettes til leder av valgkomiteen Emma Giskås på tlf 93809469 eller Emma.s.g@hotmail.no

, click to open in lightbox