Læringsmiljøutvalget

Interesserer du deg for hva som skal til for å skape et godt læringsmiljø? Da bør du stille til LMU!

01.02.202120:41 Emilie Johansen

Læringsmiljøutvalget jobber for å sikre studentenes læringsmiljø.

 

Læringsmiljøutvalget er et rådgivende utvalg ovenfor styret til Nord universitet med ansvar for saker som omhandler læringsmiljø. Læringsmiljø omhandler alt fra universell utforming til bruk av digitale midler i utdanningen.

 

Interesserer du deg for hva som skal til for å skape et godt læringsmiljø? Søk på dette utvalget!

 

Vervet er honorert.

 

På valg:

3 vararepresentanter

, click to open in lightbox
Roar Wiik
, click to open in lightbox