Kontrollkomiteen

Har du et ønske om at studentdemokratiet skal fungere best mulig, og liker å tolke styringsdokumenter? Da er KK for deg!

01.02.202120:44 Emilie Johansen

Kontrollkomiteen skal kontrollere at organisasjonens styringsdokumenter blir fulgt i alle organisasjonens organer. Dersom det oppstår tvil om tolkningen av styringsdokumentene i organisasjonen skal kontrollkomiteen uttale seg om tolkningen. 

Frist for å vurderes av valgkomiteen er 28. mars klokken 23:59.

Du stiller ved å svare på dette skjemaet: https://forms.gle/qMWuV4cnHiMtKHwL8

 

Spørsmål knyttet til verv kan rettes til leder av valgkomiteen Emma Giskås på tlf 93809469 eller Emma.s.g@hotmail.no

, click to open in lightbox