Nestleder

Vil du være studentleders høyre hånd?

05.02.202110:15 Emilie Johansen

Nestleder er medlem av sentralstyret, leders høyre hånd og stedfortreder for studentleder når det er behov for det. 

Nestleder vil ofte ha egne ansvarsområder, som er bestemt mellom seg, leder og de øvrige i sentralstyret. Det er forventet av nestleder er oppdatert på arbeid og prosesser, i samarbeid med leder. 

Nestleder har uttalelsesrett på vegne av alle studenter ved Nord universitetet, og skal være med i diverse møteaktivitet i regi av SON, men også Studentinord, universitetet og andre aktører.

Nestleder er lønnet i 20%. 

Frist for å vurderes av valgkomiteen er 28. mars klokken 23:59.

Du stiller ved å svare på dette skjemaet: https://forms.gle/qMWuV4cnHiMtKHwL8

 

Spørsmål knyttet til verv kan rettes til leder av valgkomiteen Emma Giskås på tlf 93809469 eller Emma.s.g@hotmail.no

, click to open in lightbox