Studentleder

Vil du være ansiktet for alle studenter ved Nord universitet?

05.02.202110:19 Emilie Johansen

Vil du være studentenes ansikt? Synes du at samarbeid med universitetet, samskipnaden og andre aktører virker spennende?

Studentleder har hovedansvar for den daglige driften av organisasjonen og leder sentralstyret. Studentleder har uttalelsesrett på vegne av alle studenter ved Nord universitet. 

Studentleder fungerer som medlemslagsleder i Norsk studentorganisasjon og kontaktperson mot øvrige studentpolitiske aktører. 

Fra gjeldende stillingsinstruks: 

1.1 Leder har hovedansvar for den daglige driften av organisasjonen.
1.2 Leder har uttalelsesrett på vegne av alle studentene ved Nord universitet.
1.3 Leder har ansvar for langtidsplanlegging og utvikling av organisasjonen.
1.4 Leder er hovedansvarlig for organisasjonens politiske virksomhet.
1.5 Leder har hovedansvaret for utarbeidelse av vedtektsfestede dokumenter.
1.6 Leder har ansvar for å følge opp styrets øvrige medlemmer og holde styret oppdatert om viktig informasjon.
1.7 Leder har hovedansvar for å følge opp at gjeldende styringsdokumenter overholdes.
1.8 Leder skal sørge for at årsmøtets bestemmelser og vedtak blir etterfulgt.
1.9 Leder skal holde kontinuerlig dialog med administrasjonen og ledelsen ved Nord universitet og Studentinord, samt de aktørene det anses som naturlig å samarbeide med.
1.10 Leder har ansvar for å holde styret oppdatert til enhver tid i Brønnøysundregisteret.
1.11 Leder skal til enhver tid ha oversikt over organisasjonens økonomiske situasjon i samarbeid med organisasjonskonsulent.
1.12 Leder er ansvarlig for å holde nestleder orientert om forhold som nestleder må ha kunnskap om for å kunne være leders stedfortreder ved dens fravær eller frafall.
1.13 Leder skal kalle inn til årsmøtet.
1.14 Leder skal være delaktig i møtevirksomhet.
1.15 Avtroppende leder er ansvarlig for overlappingsperiode på minimum 2 uker med påtroppende leder.
1.16 Leder lønnes i 100% stilling.

I vedtektene §7.14 heter det "Leder fungerer på heltid og skal prioritere vervet som sitt hovedvirke i perioden".

Frist for å vurderes av valgkomiteen er 28. mars klokken 23:59.

Du stiller ved å svare på dette skjemaet: https://forms.gle/qMWuV4cnHiMtKHwL8

 

Spørsmål knyttet til verv kan rettes til leder av valgkomiteen Emma Giskås på tlf 93809469 eller Emma.s.g@hotmail.no

, click to open in lightbox