w

Skikkethetsnemda

Er du opptatt av rettferdig behandling av alle studenter? Evner du å vurdere saker objektivt? Da er det deg vi ser etter!

20.03.202014:20 Emilie Johansen

Skikkethetsnemnda behandler saker som omhandler hvorvidt studenter er skikket for å kunne fungere i yrket de utdannes til. Disse sakene handler i hovedsak om studier som eksempelvis sykepleie, lærerutdanning, sosialt arbeid, barnevern og vernepleie.

 

Vervet er honorert.

 

På valg:

2 faste studentrepresentanter

---

Frist for å vurderes av valgkomiteen er 20. april klokken 23:59.

Du stiller ved å sende valgbrev til valg@sonord.no (mer mail med hvilket verv).

 

Hva skal valgbrev inneholde?

  • hvilket verv du stiller til
  • litt informasjon om deg selv, hva du studerer og hvor langt i studiet du er kommet
  • hvorfor du ønsker å stille til dette vervet

 

Spørsmål knyttet til verv kan rettes til studentleder.