w

Læringsmiljøutvalget

Interesserer du deg for hva som skal til for å skape et godt læringsmiljø? Søk på dette utvalget!

20.03.202014:29 Emilie Johansen

Læringsmiljøutvalget jobber for å sikre studentenes læringsmiljø.

Læringsmiljøutvalget er et rådgivende utvalg ovenfor styret til Nord universitet med ansvar for saker som omhandler læringsmiljø. Læringsmiljø omhandler alt fra universell utforming til bruk av digitale midler i utdanningen.

Vervet er honorert.

På valg:

5 faste studentrepresentanter

5 vararepresentanter

---

Frist for å vurderes av valgkomiteen er 20. april klokken 23:59.

Du stiller ved å sende valgbrev til valg@sonord.no (mer mail med hvilket verv).

 

Hva skal valgbrev inneholde?

  • hvilket verv du stiller til
  • litt informasjon om deg selv, hva du studerer og hvor langt i studiet du er kommet
  • hvorfor du ønsker å stille til dette vervet

 

Spørsmål knyttet til verv kan rettes til studentleder.