Universitetsstyret

Universitetsstyret har ansvaret for universitetets strategiske virksomhet og drift.

20.03.202014:30 Emilie Johansen

Styret har ansvaret for at virksomheten holder høy faglig kvalitet, og at universitetet blir drevet effektivt og i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og regelverk. Styret legger strategi, mål og resultatkrav for virksomheten, og skal også påse at driften er i tråd med dette. Styret er også ansvarlig for disponering av de økonomiske ressursene og for kontroll og rapportering.

 

Har du erfaring fra studentpolitikken og kunne tenkt deg å ta det neste steget? Still til verv i universitetsstyret!

 

Vervet er honorert.

 

På valg:

2 faste studentrepresentant

2 vararepresentanter

 

Frist for å vurderes av valgkomiteen er 28. mars klokken 23:59.

Du stiller ved å svare på dette skjemaet: https://forms.gle/qMWuV4cnHiMtKHwL8

 

Spørsmål knyttet til verv kan rettes til leder av valgkomiteen Emma Giskås på tlf 93809469 eller Emma.s.g@hotmail.no

, click to open in lightbox