Skikkethetsnemnda

Er du opptatt av rettferdig behandling av alle studenter? Evner du å vurdere saker objektivt? Da er det deg vi ser etter!

05.10.202009:33 Emilie Johansen

Skikkethetsnemnda behandler saker som omhandler hvorvidt studenter er skikket for å kunne fungere i yrket de utdannes til. Disse sakene handler i hovedsak om studier som eksempelvis sykepleie, lærerutdanning, sosialt arbeid, barnevern og vernepleie.

 

Er du opptatt av rettferdig behandling av alle studenter? Evner du å vurdere saker objektivt? Da er det deg vi ser etter!

 

Vervet er honorert.

 

På valg:

to studentrepresentanter

ingen vararepresentanter på dette vervet.

 

Frist for å vurderes av valgkomiteen er 06. april klokken 23:59.

Du stiller ved å svare på dette skjemaet: https://forms.gle/qMWuV4cnHiMtKHwL8

 

Spørsmål knyttet til verv kan rettes til leder av valgkomiteen Emma Giskås på tlf 93809469 eller Emma.s.g@hotmail.no

, click to open in lightbox
, click to open in lightbox