Suppleringsvalg

Informasjon om suppleringsvalg

05.10.202009:33 Emilie Johansen

På årsmøtet i Studentorgansisasjonen Nord velges det studenter til sentralstyret og verv i råd og utvalg ved samskipnaden og universitetet. 

Det er noen ledige verv som ikke ble besatte under årsmøtet. Disse gjennomføres det nå suppleringsvalg på. 

Sentralstyret fikk under årsmøtet fullmakt til å supplere disse vervene. 

Dette vil i neste omgang gjøres på sentralstyremøtet den 09. november 2020. Det anbefales derfor for alle som vil stille, å gjøre det i forkant av dette møtet.

Det står beskrevet fremgang for å stille under hvert enkelt verv på siden "ledige verv". 

, click to open in lightbox