w

Utvalg for likestilling, mangfold og inkludering

Vil du bidra til å fremme reell likestilling på universitetet? Da er dette utvalget noe for deg!

01.01.197000:00 Emilie Johansen

Likestillings-, mangfold og integreringsutvalget er et rådgivende organ for universitetets ledelse i alle saker som angår likestilling, mangfold og inkludering. Utvalget skal være en ressurs for å fremme arbeidet med likestilling, mangfold og integrering på en god og helhetlig måte i institusjonen. Utvalgets formål er å fremme reell likestilling ved Nord universitet uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsevne, religion, livssyn, alder og seksuell orientering.

Vervet er honorert.

På valg:

2 faste representanter

2 vararepresentanter

---

Meld ditt kandidatur med valgbrev til leder@sonord.no 

Søknadene behandles på sentralstyremøte 14. september 2020, gjennom vedtatt fullmakt til supplering av verv på årsmøtet 25. april 2020.