Ansettelsesutvalget

Ønsker du innsikt i ansettelsesprosessen fungerer og formaliteter rundt dette? Still!

01.02.202120:34 Emilie Johansen

I ansettelsesutvalget for faglige stillinger har studentene en representant sammen med fem medlemmer fra de ansatte ved universitetet, og blir ledet av prorektor for utdanning. Utvalget godkjenner utlysninger, forlengelser og ansettelser i faglige stillinger ved Nord universitet. utvalget har to møter hver måned (ikke ferier) der denne type saker blir diskutert.

 

Ønsker du innsikt i ansettelsesprosessen fungerer og formaliteter rundt dette? Still!

 

Vervet er honorert.

 

På valg:

1 fast studentrepresentant

1 vararepresentant

 

Frist for å vurderes av valgkomiteen er 28. mars klokken 23:59.

Du stiller ved å svare på dette skjemaet: https://forms.gle/qMWuV4cnHiMtKHwL8

 

Spørsmål knyttet til verv kan rettes til leder av valgkomiteen Emma Giskås på tlf 93809469 eller Emma.s.g@hotmail.no

, click to open in lightbox