Utvalg for likestilling, inkludering og mangfold

Synes du det virker spennende å fremme likestilling, inkludering og mangfold? Sjekk ut dette vervet!

01.02.202120:36 Emilie Johansen

Likestillings-, mangfold og integreringsutvalget er et rådgivende organ for alle saker som angår likestilling, mangfold og inkludering.

Utvalget skal være en ressurs for å fremme arbeidet med likestilling, mangfold og integrering på en god og helhetlig måte i institusjonen.

Utvalgets formål er å fremme reell likestilling ved Nord universitet uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsevne, religion, livssyn, alder og seksuell orientering. Utvalget skal utarbeide handlingsplan for likestilling, mangfold og integrering og se til at planen blir fulgt opp. 

På valg:

2 faste studentrepresentanter

2 vararepresentanter

 

Frist for å vurderes av valgkomiteen er 28. mars klokken 23:59.

Du stiller ved å svare på dette skjemaet: https://forms.gle/qMWuV4cnHiMtKHwL8

 

Spørsmål knyttet til verv kan rettes til leder av valgkomiteen Emma Giskås på tlf 93809469 eller Emma.s.g@hotmail.no

, click to open in lightbox