Utdanningsutvalget

Interesserer du deg for studiekvalitet og sitter med gode idéer til hvordan studiene kan forbedres? Da er dette utvalget for deg!

01.02.202120:40 Emilie Johansen

Utdanningsutvalget bidrar til å utvikle Nord universitets utdanninger og sikre en god kobling mellom utdanning og forskning.

 

Utdanningsutvalget er et rådgivende utvalg ovenfor styret til Nord universitet med ansvar for saker som angår studiekvalitet og studier. Her behandles forslag til nye studier og studieplaner.

 

Interesserer du deg for studier og sitter med gode idéer til hvordan studiene kan forbedres? Da er dette utvalget for deg!

 

Vervet er honorert.

 

På valg:

2 vararepresentanter

, click to open in lightbox
, click to open in lightbox