Styringsdokumenter, retningslinjer og protokoller

Her finner du styringsdokumentene, retningslinjer og protokoller tilknyttet organisasjonen

17.12.201914:04 Emilie Johansen

På denne siden finner du årsmøteprotokoller, vedtatte retningslinjer, vedtekter, økonomireglement, forskrift og ettårsplan for SON.

Vedtekter

Økonomireglement

Ettårsplan

Forskrifter

Protokoll årsmøte 2020

Retningslinjer - vurdering av håndteringsledd og kommunikasjonsveier

Retningslinjer - høringer og innspillsrunder