w

Styringsdokumenter, retningslinjer og protokoller

Her finner du styringsdokumentene, retningslinjer og protokoller tilknyttet organisasjonen

17.12.201914:04 Emilie Johansen

På denne siden finner du årsmøteprotokoller, vedtatte retningslinjer, vedtekter, økonomireglement, forskrift og ettårsplan for SON.

Vedtekter
Økonomireglement
Ettårsplan
Forskrifter
Protokoll årsmøte 2020
Retningslinjer - vurdering av håndteringsledd og kommunikasjonsveier
Retningslinjer - høringer og innspillsrunder