w

Hvordan kan du engasjere deg?

Vil du være med og bidra til å forbedre hvordan studentene har det i dag? Vil du møte andre engasjerte studenter som har et brennende engasjement for det samme som deg, eller er glødende opptatt av tema som du kanskje ikke har kunnet noe om? Du kan bli en del av laget!

19.12.201911:56 Emilie Johansen

Studentorganisasjonen Nord (SON) velger hvert år et nytt sentralstyre, samt studentvalgte til ulike råd og utvalg ved universitetet, i tillegg til studentrepresentanter til styrene på Nord universitet og Studetinord. Det velges også kontrollkomité og valgkomité.

Disse velges på årsmøtet som finner sted på våren. På forhånd vil verv utlyses og søknader behandles av valgkomiteen, som legger frem sin innstilling under årsmøtet. 

Nord har mange engasjerte og dyktige studenter - vi trenger alltid flere på laget! Enten du interesserer deg mest for studentvelferd, å arrangere ulike arrangementer eller det er politiske organer, så finnes det en rekke muligheter for deg som er student. 

Ved å engasjere deg får du også erfaring som i mange tilfeller er veldig relevant for dine studier og fremtidig arbeidsliv. Du får muligheten til å utvikle deg selv, dine ferdigheter og kompetanse.

Under ligger en oversikt over verv som studenter innehar i nåværende periode: 

- Universitetsstyret

- Styret i Studentinord

- Utdanningsutvalget

- Læringsmiljøutvalget

- Internasjonalt utvalg

- Klagenemnda 

- Skikkethetsnemnda

- Ansettelsesutvalget

Er du interessert i å stille til verv? Gjør det! 

Har du spørsmål om verv, eller generelt om å være engasjert student? Du kan spørre oss på valg@sonord.no eller leder@sonord.no Du kan også kontakte studentleder Emelie Johanne Johansen som sitter på organisasjonskontoret i Bodø.