Studentorganisasjonen Nord

Studentorganisasjon Nord (SON) er det øverste studentpolitiske organet ved Nord universitet. SON jobber for å ivareta våre studenters interesser, og skal være deres talerør opp mot universitetet og andre aktører.

Hvem er vi? 

Studentorganisasjonen Nord er det øverste studentdemokratiske leddet på universitetet og jobber for alle våre studenter, på tvers av regionene. Vi jobber med ulike ting, som kontakt med universitetet og samskipnaden, samarbeid med regionene og arbeid knyttet til økonomi, fordeling av midler og relevante politiske saker. 

Det er ved vårt årsmøte vi velger studenter til ulike verv, både i vår organisasjon og knyttet til universitetet og samskipnaden. Mer informasjon om dette finner du under "Engasjere deg?".

Organisasjonskart som viser hvordan vi er organiserte ser du lengre ned på denne siden. 

På vår nettside finner du informasjon om: 

- hva SON er, hvordan vi er organisert

- hvem som sitter i sentralstyret

- hvilke styringsdokumenter vi følger

- innkallinger, møteprotokoller m.m

- oversikt over råd, styrer og utvalg

- ledige verv 

- hvordan du kan kontakte oss 

Organisasjonskart