Informasjonsansvarlig

29.06.202115:03 Emilie Johansen

Edward Glorud Sveen 

Er informasjonsansvarlig i sentralstyret i Studentorganisasjonen Nord. 

Han studerer Lektor i samfunnsfag med fordypning i historie på fakultet for samfunnsvitenskap ved studiested Bodø.

Kontaktinformasjon: 

mail: informasjon@sonord.no