w

regionale studentledere

Studentlederne i regionene tiltrer sentralstyret

17.12.201913:43 Emilie Johansen

I tillegg til årsmøtevalgte verv i sentralstyret, så tiltrer lederne i hver region sentralstyret. Det betyr at de innehar alle rettigheter, som innebærer oppmøte, tale- og forslagsrett og stemmerett.

De tiltredende i perioden 2019/20 er:

Andreas Vestvann Johnsen, som er studentleder for Studentorganisasjonen i Bodø (SOB). 

Kim Nilssen, som er studentleder for Studentorganisasjonen i Trøndelag (SOT).