regionale studentledere

Studentlederne i regionene tiltrer sentralstyret

I tillegg til årsmøtevalgte verv i sentralstyret, så tiltrer lederne i hver region sentralstyret. Det betyr at de innehar alle rettigheter, som innebærer oppmøte, tale- og forslagsrett og stemmerett.

De tiltredende i perioden 2021/22 er:

Chanice Sørlie Johansen, studentleder for Studentorganisasjonen i Bodø (SOB). 

Kontaktinformasjon: leder@sob.no

Fredrik Langseth, studentleder for Studentorganisasjonen i Trøndelag (SOT).

Kontaktinformasjon: leder@sotnord.no

David Aleksander Bjørsvik, studentleder for Studentorganisasjonen på Helgeland (SOH)

Kontaktinformasjon: sohnord@outlook.com