w

regionale studentledere

Studentlederne i regionene tiltrer sentralstyret

17.12.201913:43 Emilie Johansen

I tillegg til årsmøtevalgte verv i sentralstyret, så tiltrer lederne i hver region sentralstyret. Det betyr at de innehar alle rettigheter, som innebærer oppmøte, tale- og forslagsrett og stemmerett.

De tiltredende i perioden 2020/21 er:

Tord Apalvik, som er studentleder for Studentorganisasjonen i Bodø (SOB). 

Amanda Tunsberg, som er studentleder for Studentorganisasjonen i Trøndelag (SOT).