regionale studentledere

Studentlederne i regionene tiltrer sentralstyret

17.12.201913:43 Emilie Johansen

I tillegg til årsmøtevalgte verv i sentralstyret, så tiltrer lederne i hver region sentralstyret. Det betyr at de innehar alle rettigheter, som innebærer oppmøte, tale- og forslagsrett og stemmerett.

De tiltredende i perioden 2020/21 er:

Tord Apalvik, som er studentleder for Studentorganisasjonen i Bodø (SOB). 

Kontaktinformasjon: leder@sob.no

Amanda Tunsberg, som er studentleder for Studentorganisasjonen i Trøndelag (SOT).

Kontaktinformasjon: leder@sotnord.no

Lars Skulstad Dale, som er studentleder for Studentorganisasjonen på Helgeland (SOH)

Kontaktinformasjon: sohnord@outlook.com

Bjørn-Åge Rånes
Sentralstyret i SON 2020-21, click to open in lightbox
Bjørn-Åge Rånes
Tord Apalvik, studentleder i Bodø, click to open in lightbox
Bjørn-Åge Rånes
Amanda Tunsberg, studentleder i Trøndelag, click to open in lightbox
Bjørn-Åge Rånes
Lars Skulstad Dale , click to open in lightbox