w

Nestleder

17.12.201913:45 Emelie Johansen

Ragnar Sallaup er nestleder i sentralstyret i Studentorganisasjonen Nord. 

Han studerer til vanlig sykepleie i Levanger. 

Kontaktinformasjon:

mail: nestleder@sonord.no

tlf.: 994 69 845