w

Nestleder

17.12.201913:46 Emilie Johansen

Sebastian Hovden Haush er nestleder i sentralstyret i Studentorganisasjonen Nord

Sebastian studerer ved fakultet for samfunnsvitenskap ved studiested Bodø. 

Kontaktinformasjon: 

mail: nestleder@sonord.no

tlf: