Studentleder

Leder: Eugen Sebastian Hovden Haush 

Kontaktinformasjon: 

mail: leder@sonord.no

tlf: 934 04 686